Sử dụng mái che, mái cuốn

Sử dụng mái che, mái cuốn

shop027

Nên cân nhắc kỹ lưỡng về quyết định có nên sử dụng mái che và mái bạt cuốn ở cửa ra vào và cửa số để thể hiện tên cửa hàng và trang trí bên ngoài cửa hàng.

Giúp bạn thiết kế hình ảnh bên ngoài cửa hàng phải là một người thiết kế chuyên nghiệp, người nầy sẽ thiết kế tổng thể bên ngoài như là một giải pháp tổng thể, bao gồm màu sắc, loại và kích cở bảng hiệu, loại mái che và bạt cuốn và loại cửa số.

Để có thể đưa ra kết luận về giải pháp, bạn cần cân nhắc các yếu tố sau:

  • Qui định của địa phương. Một số nơi địa phương có qui định về bảng hiệu được phép dùng.
  • Đồng nhất về bảng hiệu. Trên một dãy phố, sự đồng nhất về nhận dạng và loại bảng hiệu thường mang lại hiệu quả thẩm mỹ cao.
  • Vị trí cửa hàng. Nếu lối vào cửa hàng của bạn nằm ở một góc phố thì bảng hiệu phải khác với khi cửa hàng nằm ở giữa khu phố. Nếu ở ngay góc phố thì bạn có thể muốn vị trí bảng hiệu mà cả hai mặt phố đều nhìn thầy, chẳng hạn.
  • Ngày nay việc dùng bạt cuốn ngày càng trở nên phổ biến. Bạn có thể không cần có bảng hiệu nếu biết sử dùng bạt cuốn để thể hiện tên của cửa hàng. Tuy nhiên, bạt cuốn thường hay bị bẩn qua thời gian, điều nầy có nghĩa là nếu bạn muốn gắn bạt cuốn thay bảng hiệu thì phải chuẩn bị tinh thần để làm vệ sinh bạt cuốn thường xuyên.
  • Việc sử dụng bạt cuốn hay mái che đúng cách sẽ giúp mang lại thêm khách hàng cho cửa hàng của bạn. Bạn sẽ không biết được bao nhiêu người trú nắng, trú mưa sẽ nãy sinh nhu cầu mua hàng trong khi đứng quan sát cửa hàng của bạn.

Đỗ Hòa - Marketingchienluoc.com