Cung cấp dịch vụ khách hàng

Cung cấp dịch vụ khách hàng

shop035

Khách hàng xem dịch vụ là một phần rất quan trọng trong quá trình phục vụ bán lẻ. Dịch vụ khách hàng tốt sẽ làm cho khách hàng quay lại, trong khi dịch vụ kém có thể có nghĩa là quan hệ với cửa hàng ấy xem như chấm dứt.

Thêm vào đó, nhờ vào quảng cáo truyền miệng danh tiếng của một cửa hàng có dịch vụ khách hàng tốt có thể mang lại nhiều cơ hội kinh doanh khác.

Nhưng trên tất cả, dịch vụ khách hàng tốt còn có nghĩa lợi nhuận cao hơn. Một khi đã hài lòng, khách hàng thường chấp nhận trả cao hơn để có được dịch vụ cộng thêm ấy.

Vậy dịch vụ khách hàng tốt có ý nghĩa gì?

  • Mọi người trong cửa hàng hiểu rằng chỉ khi một khách hàng hài lòng, khách hàng ấy mới có thể trở thành khách hàng thường xuyên. Ngược lại, một khách hàng thường xuyên có thể nhanh chóng trở thành khách hàng cũ nếu kỳ vọng của khách hàng ấy không đựơc đáp ứng.
  • Mọi người ý thức được rằng dịch vụ khách hàng là trách nhiệm của tất cả mọi người, không thể có một mắc xích yếu trong tòan bộ dây chuyền.
  • Khả năng dự đóan nhu cầu của khách hàng và đáp ứng những nhu cầu ấy.
  • Giải pháp dự phòng cho một vấn đề có thể xãy ra trước khi vấn đề đó trở nên nghiêm trọng.
  • Truyền thông hai chiều với khách hàng. Lắng nghe ý kiến của khách hàng, và thực hiện những đề xuất của khách họ.
  • Mọi người ý thức rằng khách hàng là luôn luôn đúng, và nên nhớ rằng bạn cần khách hàng hơn là khách hàng cần bạn.

Đỗ Hòa - Marketingchienluoc.com