Chọn dòng sản phẩm phù hợp

Chọn dòng sản phẩm phù hợp

boss_sandals_w_0380sBạn phải có những dòng sản phẩm có chất lượng tốt để khách hàng cảm nhận rằng những sản phẩm ấy xứng đáng với cái giá mà họ trả.

Nếu có thể được, dòng sản phẩm của bạn phải khác biệt so với những đối thủ cạnh tranh chính của bạn, trừ phi bạn muốn cạnh tranh đối đầu với những đối thủ đó. Nếu bạn bán áo quần thì bạn nên bán đủ tất cả các size.
Điều quan trọng hơn cả là bạn muốn định vị cửa hàng của mình là một cửa hàng có những điểm khác biệt, hơn hẳn những cửa hàng cùng lọai khác.


Đỗ Hòa - Marketingchienluoc.com