[Infographic] Tiềm năng của video chat trong thương mại điện tử

[Infographic] Tiềm năng của video chat trong thương mại điện tử

Hiện nay, công nghệ video chat không chỉ được người dùng sử dụng với mục đích trao đổi thông tin với gia đình và bạn bè mà còn được áp dụng nhiều trong công việc.

-Ở Mỹ 60% các nhà tuyển dụng đã tiến hành phỏng vấn việc làm thông qua video chat. Hơn 80% trong số họ cho biết video chat giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Những người xin việc cũng chia sẻ rằng nó giúp họ tiết kiệm chi phí đi lại và cho phép họ có thể sắp xếp nhiều cuộc phỏng vấn hơn trong một ngày. Một cách tốt để họ tìm thấy một cách công việc nhanh hơn so với thường xuyên ở người phỏng vấn.

- 37% người dùng Skype sử dụng phần mềm cho mục đích kinh doanh

video-chat

Vecita

PNV/Customericare.com