[Infographic]Mobile Email Marketing: Cơ hội cho doanh nghiệp TMDT

[Infographic]Mobile Email Marketing: Cơ hội cho doanh nghiệp TMDT

Email tiếp tục là một trong những kênh marketing hiệu quả nhất cho các doanh nghiệp thương mại điện tử.

Mặc dù vậy, tiếp thị email qua thiết bị điện thoại thông minh vẫn chưa được khai thác nhiều. Dưới đây là 10 lý do khiến doanh nghiệp không thể bỏ qua mobile email marketing.

Mobile-Email-Marketing
Vecita
PNV/Cpcstrategy.com