Doanh nghiệp nhỏ sử dụng Social Media ntn ?

Doanh nghiệp nhỏ sử dụng Social Media ntn ?

Social media đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch triển khai kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ hiện nay.

Infographic sau sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về các hoạt động social media của các doanh nghiệp này bao gồm:

  • Các doanh nghiệp nhỏ đang sử dụng social media như thế nào?
  • Chi ngân sách bao nhiêu cho các kênh ?
  • Kênh nào hoạt động tốt nhất?
  • Cùng với những con số thống kê thú vị như hơn một nửa doanh nghiệp có một blog, với 19% đăng mỗi tuần một lần hoặc nhiều hơn. Nhiều doanh nghiệp nhỏ đang tìm kiếm giá trị trong video và review lại các trang web, với 35% sử dụng YouTube như một phần của chiến lược social media của doanh nghiệp.

social-media-trong-smb

Nhan Pho

Theo EQVN