Hai phần ba người dùng web dùng Mạng xã hội vào năm 2014

Hai phần ba người dùng web dùng Mạng xã hội vào năm 2014

Bùng nổ người dùng mạng xã hội.


Lượng người dùng các trang mạng xã hội tăng mạnh trong năm 2009, nhờ vào mức độ phổ cập liên tục tăng của Facebook. eMarketer ước tính rằng 57,5% người dùng Internet, hay 127 triệu người, sẽ dùng mạng xã hội ít nhất là 1 lần 1 tháng trong năm 2010.

 

“Không còn gì nghi ngờ là các trang mạng xã hội, với số người dùng chiếm hơn 50% tổng lượng người dùng Internet ở Mỹ, chính là một phần thiết yếu của toàn hệ thống mạng Internet”, Debra Aho Williamson, nhà phân tích cấp cao của eMarketer và cũng là tác giả của bài báo cáo “Nhân khẩu và hành vi sử dụng mạng xã hội” cho biết.

 

Vào năm 2014, gần hai phần ba toàn bộ người dùng Internet, hay 164,9 triệu người, sẽ là thành viên thường xuyên của hệ thống mạng xã hội.

 

Số người dùng mạng xã hội tại Mỹ, 2008-2014 (Đơn vị: triệu người và tỉ lệ % người dùng Internet)


alt

 

Lưu ý: Tính trên số người dùng hàng tháng trên bất cứ phương tiện nào.

Nguồn: eMarketer, tháng 04/2010

 

Năm ngoái, số người tham gia mạng xã hội đã tăng đột biến vượt qua nhóm tuổi teen và nhóm người vừa trưởng thành, vốn là hai nhóm chiếm tỉ lệ đa số trong lượng người dùng mạng xã hội. Năm nay, 59.2% người dùng Internet trưởng thành sẽ truy cập các trang mạng xã hội thường xuyên, tăng  lên so với 52,4% vào năm ngoái.

 

Bà Williamson cho biết thêm: “Nhóm teen và người vừa trưởng thành đã là quá khứ. Năm nay, 60% người dùng Internet tuổi từ 35 tới 44 và một nửa nhóm tuổi từ 25 tới 54 sẽ dùng hệ thống mạng xã hội ít nhất là 1 lần 1 tháng. Phụ nữ, đặc biệt là các bà mẹ, đang chiếm đa số trong lượng tăng này”.

 

Vào năm 2014, những thay đổi này sẽ trở nên rõ ràng hơn. Vào năm đó, hơn một nửa những người dùng Internet trong độ tuổi 55-64 (tức 56,8%) sẽ truy cập các trang mạng xã hội thường xuyên, sẽ tăng so với 34,3% trong năm 2009. Kể cả nhóm người già độ tuổi từ 65 trở lên, chỉ chiếm 14,1% số người dùng mạng xã hội trong năm 2009, cũng sẽ tham gia vào xu hướng mới này, đạt tỉ lệ 37,9% trong năm 2014”.

 

Lượng người dùng Mạng xã hội tại Mỹ, phân loại theo độ tuổi, 2008-2014. (Tỉ lệ % số người dùng Internet trong từng nhóm)

 

Lưu ý: Tính trên số người dùng hàng tháng trên bất cứ phương tiện nào.

Nguồn: eMarketer, tháng 04/2010

“Sự kết nối và tiếp xúc mà mạng xã hội mang lại khó mà thực hiện được trong vài năm trước đây. Còn bây giờ thì việc cập nhật tình trạng, viết lời bình và chia sẻ thông tin rộng rãi đã trở thành các hoạt động không bao giờ biến mất”.
Mai Vy – Sưu tầm và lượcdịch từ eMarketer.com / Vietnam Branding