Logo chính là bộ mặt của công ty, là công cụ truyền tải thông điệp và quyết định ấn tượng của khách hàng với doanh nghiệp.

logo, marketing, thương hiệu


Thanh Tuyền
(Infographic: Company Folders)