Email Marketing là công cụ giúp chúng ta xây dựng mối quan hệ với khách hàng mới và duy trì, chăm sóc khách hàng cũ một cách hiệu quả. Email marketing sẽ hiệu quả hơn nếu các mail bạn gửi đi có một cấu trúc rõ ràng, thân thiện với người dùng. Trong bài viết này tôi sẽ cho bạn biết một cấu trúc thông tin trong email.

Email Marketing là hình thức quảng cáo có chi phí thấp nhất trong các hình thức quảng cáo trực tuyến. Quảng cáo qua email gần như không tốn chi phí xuất bản, in ấn như báo chí, catalog, tờ rơi; không phải chỉnh sửa hay cập nhật nội dung như quảng cáo truyền hình, bạn chỉ cần thiết kế một nội dung và có thể gửi tới vô số khách hàng để nhận được phản hồi trong thời gian sớm nhất

email marketing

Theo EQVN

Không ghi tác giả


Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Ý Kiến