Tiếp thị cá nhân hóa (personalized marketing) là hình thức tiếp thị bằng cách đem đến cho từng khách hàng những gói sản phẩm và dịch vụ phù hợp với nhu cầu đặc thù của họ. Theo nhận định của các chuyên gia, xu hướng tiếp thị này sẽ phát triển mạnh trong năm 2015. Các nhà tiếp thị cũng đang nhận thức được điều này nhưng hiện chỉ có khoảng 6% đang có những bước chuẩn bị để thích nghi.

Theo nghiên cứu của Formstack, công ty cung cấp các giải pháp quản lý dữ liệu và quan hệ khách hàng, khoảng 45% người mua hàng trực tuyến thích mua hàng từ các trang web có đưa ra những lời khuyến nghị mang tính cá nhân. Làm thế nào để làm tiếp thị cá nhân hóa? Dưới đây là những phân tích và lời khuyên của Formstack.

personal mar1

personal mar2

Nhất Nguyên (DNSGCT)

 


Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Ý Kiến