Giảm thiểu chi phí là vấn đề mà nhiều doanh nghiệp rất quan tâm, nhất là trong thời kỳ kinh tế khó khăn như hiện nay.

Trong khi đó có nhiều nguyên nhân để lãng phí tồn tại mà chúng ta không hề hay biết. Ứng dụng những hệ thống quản lý hiện đại như Social Intranet có thể giúp doanh nghiệp loại bỏ lãng phí và nâng cao hiệu suât công việc.

 

time

Theo DNOL

Không ghi tác giả


Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Ý Kiến