Đánh giá hiệu quả quảng cáo báo

Đánh giá hiệu quả quảng cáo báo

qcbaoQuảng cáo báo có thể mang lại nhiều lợi ích như mức độ và tần suất tiếp cận cao, đáp ứng cáo yêu cầu phức tạp, tiếp cận khách hàng khi họ cần thông tin và có thể tập trung đúng mục tiêu.

Những câu hỏi dưới đây có thể giúp bạn đánh giá được hiệu quả tiềm năng của các ý tưởng quảng cáo báo:

Câu tiêu đề (headline) có lập tức thu hút sự chú ý của người đọc không? (Trong quyển sách Ogilvy on Advertising, bậc thầy quảng cáo David Ogilvy cho rằng tiêu đề được đọc nhiều gấp 5 lần so với phần nội dung). Một câu tiêu đề lý tưởng chỉ nên có không quá 9 từ.

Câu tiêu đề có hứa hẹn lợi ích quan trọng nào không? (Cũng trong cuốn sách trên, Ogilvy cho rằng trong quảng cáo, nếu một câu tiêu đề có hứa hẹn lợi ích sẽ được đọc nhiều gấp 4 lần so với những câu chẳng hứa hẹn gì.)

Phần nội dung có đủ dài để cung cấp cho người đọc thông tin hữu ích và bằng chứng đầy đủ về cam kết thương hiệu hay không? Câu copy dài sẽ hiệu quả hơn. Điều này đặc biệt đúng với các quảng cáo B2B. (Ngoài ra, Roper Starch Worldwide với 2,000,000 quảng cáo báo trong cơ sở dữ liệu đã đúc kết rằng câu copy quá dài làm giảm hiệu quả của quảng cáo, và khuyến cáo chỉ dên dùng khoảng 50 từ cho phần copy.)

Gia tăng khoảng trắng xung quanh quảng cáo hoặc câu tiêu đề giúp tăng hiệu quả quảng cáo.

Nguồn DNA Branding
Tham khảo bài viết của Brad VanAuken