Danh sách 100 thương hiệu hàng đầu thế giới theo Business Week. 

2009 2008 Chủ sở hữu Giá trị 2009 (triệu đô la) Giá trị 2008 (triệu đô la) Tỷ lệ thay đổi Quốc gia sở hữu
1
1
68734
66,667
3%
U.S.
2
2
60211
59,031
2%
U.S.
3
3
56647
59,007
-4%
U.S.
4
4
47777
53,086
-10%
U.S.
5
5
34864
35,942
-3%
Finland
6
8
32275
31,049
4%
U.S.
7
10
31980
25,590
25%
U.S.
8
6
31330
34,050
-8%
Japan
9
7
30636
31,261
-2%
U.S.
10
9
28447
29,251
-3%
U.S.
11
12
24096
23,509
2%
U.S.
12
11
23867
25,577
-7%
Germany
13
14
22841
22,069
4%
U.S.
14
17
22030
21,306
3%
U.S.
15
13
21671
23,298
-7%
Germany
16
16
21120
21,602
-2%
France
17
18
19010
21,300
-11%
U.S.
18
20
17803
19,079
-7%
Japan
19
21
17518
17,689
-1%
S. Korea
20
24
15443
13,724
12%
U.S.
21
22
15375
13,840
11%
Sweden
22
15
14971
21,940
-32%
U.S.
23
26
13706
13,249
3%
U.S.
24
23
13699
13,831
-1%
U.S.
25
28
13317
13,055
2%
Switzerland
26
29
13179
12,672
4%
U.S.
27
31
12106
12,228
-1%
Germany
28
35
12004
10,913
10%
Sweden
29
25
11953
13,583
-12%
Japan
30
33
11833
11,438
3%
Belgium
31
30
11594
12,621
-8%
U.S.
32
27
10510
13,143
-20%
Britain
33
36
10441
10,876
-4%
Japan
34
39
10428
9,710
7%
U.S.
35
32
10291
11,695
-12%
U.S.
36
19
10254
20,174
-49%
U.S.
37
37
9550
10,773
-11%
U.S.
38
38
9248
10,331
-10%
U.S.
39
40
9210
8,772
5%
Japan
40
44
8434
8,313
1%
Canada
41
45
8182
8,254
-1%
Italy
42
43
8121
8,325
-2%
Netherlands
43
58
7858
6,434
22%
U.S.
44
51
7748
7,508
3%
France
45
47
7710
7,948
-3%
U.S.
46
46
7350
7,991
-8%
U.S.
47
48
7308
7,943
-8%
Germany
48
56
7244
6,646
9%
U.S.
49
49
7005
7,896
-11%
U.S.
50
62
6789
5,955
14%
Spain
51
61
6731
6,105
10%
U.S.
52
57
6550
6,437
2%
U.S.
53
55
6525
7,001
-7%
France
54
52
6523
7,193
-9%
U.S.
55
53
6484
7,047
-8%
Germany
56
59
6431
6,393
1%
U.S.
57
42
6399
8,696
-26%
U.S.
58
63
6319
5,592
13%
Switzerland
59
60
6040
6,355
-5%
France
60
66
5960
5,408
10%
France
61
64
5722
5,582
3%
U.S.
62
70
5397
5,072
6%
Germany
63
73
5138
4,802
7%
Canada
64
65
5111
5,496
-7%
U.S.
65
67
5010
5,407
-7%
Germany
66
68
5004
5,288
-5%
U.S.
67
69
4917
5,264
-7%
U.S.
68
71
4609
4,956
-7%
Switzerland
69
72
4604
4,846
-5%
S. Korea
70
76
4598
4,575
1%
France
71
74
4404
4,636
-5%
U.S.
72
41
4370
8,740
-50%
Switzerland
73
50
4337
7,609
-43%
U.S.
74
75
4234
4,603
-8%
Germany
75
78
4225
4,281
-1%
Japan
76
80
4000
4,208
-5%
U.S.
77
79
3968
4,236
-6%
France
78
77
3922
4,357
-10%
U.S.
79
81
3876
4,097
-5%
U.S.
80
92
3847
3,582
7%
U.S.
81
82
3831
4,033
-5%
Germany
82
83
3754
3,951
-5%
France
83
84
3716
3,911
-5%
Britain
84
89
3698
3,590
3%
Britain
85
88
3563
3,682
-3%
U.S.
86
98
3557
3,401
5%
Germany
87
91
3530
3,585
-2%
Italy
88
93
3527
3,527
0%
Italy
89
94
3303
3,526
-6%
Italy
90
85
3263
3,879
-16%
U.S.
91
New
3235
New
New
France
92
97
3228
3,471
-7%
Netherlands
93
New
3223
New
New
U.S.
94
100
3170
3,338
-5%
U.S.
95
New
3161
New
New
U.S.
96
90
3158
3,588
-12%
Japan
97
New
3154
New
New
Germany
98
New
3095
New
New
Britain
99
New
3094
New
New
U.S.
100
New
3081
New
New
U.S.


Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Ý Kiến