[Infographic] Những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến

[Infographic] Những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến

Mỗi loại hàng hoá lại có những yếu tố riêng tác động đến quyết định mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng.

 

buyonline

Phạm Vinh

Theo Vnexpress