Cung cấp chi tiết thông tin cho sản phẩm cũng như lưu giữ thói quen mua sắm của người tiêu dùng sẽ giúp khách hàng cảm thấy thoải mái, đồng thời giúp tăng tỷ lệ lợi nhuận của người bán.

oneline2-1995-1387161783

oneline3-1345-1387161784

oneline4-5795-1387161784

oneline5-3286-1387161784

oneline6-6590-1387161784

oneline7-9240-1387161784

Anh Quân

VnExpress.