Bức tranh toàn cảnh về quảng cáo online trên toàn cầu

Bức tranh toàn cảnh về quảng cáo online trên toàn cầu

quangcaotoancau

Năm 2011, doanh thu quảng cáo online trên toàn cầu đạt 80 triệu USD. Google chiếm khoảng 44% thị phần quảng cáo online.

 

Theo TTVN