quangcaotoancau

Năm 2011, doanh thu quảng cáo online trên toàn cầu đạt 80 triệu USD. Google chiếm khoảng 44% thị phần quảng cáo online.

 

Theo TTVN