ruoubiaHiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam vừa ban hành quy chế marketing ngành rượu Việt Nam - Các quy định về truyền thông marketing có trách nhiệm.

Rượu là loại đồ uống có ý nghĩa nhất định trong đời sống ẩm thực của nhân loại cũng như ở Việt Nam. Khi sử dụng điều độ, rượu cũng có vai trò tích cực đối với cá nhân trong xã hội. Tuy nhiên, việc sử dụng rượu quá độ và thiếu trách nhiệm sẽ gây tác hại không nhỏ cho người tiêu dùng.

Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát  Việt Nam (VBA) nhận thấy cần phải khuyến khích các doanh nghiệp ngành rượu có trách nhiệm trong việc tiến hành các hoạt động khuyến mại và tiếp thị sản phẩm của mình. Vì  vậy, VBA và các thành viên đã thống nhất xây dựng “Quy chế marketing ngành Rượu Việt Nam – Các quy định về truyền thông marketing có trách nhiệm”.

Quy chế này đề ra các tiêu chuẩn cao nhất về mặt đạo đức và trách nhiệm ngành nghề cho các doanh nghiệp ngành rượu. Mục tiêu của quy chế này là đề ra các nguyên tắc chung để đảm bảo rằng các hoạt động truyền thông marketing phải có trách nhiệm và phù hợp với môi trường văn hoá xã hội của Việt Nam. Tất cả các thành viên đã ký kết nhất trí tuân thủ quy chế này và áp dụng nhất quán trong các hoạt động truyền thông marketing của mình.

Quy chế này gồm 3 chương, 14 điều. Trong đó, quy định phạm vi áp dụng là tất cả các hoạt động truyền thông marketing, thông qua mọi phương tiện truyền thông và theo nguyên tắc chung là nhằm bổ sung cho việc thực hiện các văn bản pháp luật hiện hành và các quy chế khác về quản lý ngành rượu.

Theo VEF.VN


Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Ý Kiến