qgthangmayQuảng cáo tại thang máy là một hình thức quảng cáo mới mẻ hiện đại đang thu hút sự chú ý của người xem.

Với hàng loạt cao ốc hiện đại, trung tâm mua sắm được xây dựng mới hàng năm, hình thức quảng cáo tại thang máy hứa hẹn sẽ là một chọn lựa hiệu quả cho doanh nghiệp.

Các hình thức quảng cáo tại thang máy hiện đang được sử dụng tại Việt Nam chủ yếu là frame hay màn hình LCD. Vì diện tích nhỏ nên các hình thức này hạn thu hút đối với người sử dụng thang máy. Ở trên thế giới việc quảng cáo trên thang máy được sử dụng với diện tích lớn với các ý tưởng sáng tạo nên đã mang hiệu quả rất cao cho doanh nghiệp.

 

 

 

Dưới đây là một số mẩu quảng cáo thú vị để các bạn tham khảo:

Coca Cola Zero Elevator Advertisement

qgthangmay7

Sport Batel Gym Elevator Advertisement

qgthangmay5

Witness Against Torture Advertisement

 qgthangmay4

D-Link Elevator Advertisement

qgthangmay3

Volkswagen Elevator Advertisement

qgthangmay2

Gold’s Gym Elevator Advertisement

qgthangmay1
 

DNA Branding