Mỗi khi các bạn phải suy nghĩ không biết mình nên sử dụng phương tiện quảng cáo nào cho hiệu quả thì Ambient Advertising có thể là một lựa chọn.

Hãy làm cho mọi người phải "ngước nhìn" những ý tưởng quảng cáo đầy sáng tạo:

{gallery}ambient{/gallery}

Theo dna.com

Không ghi tác giả


Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Ý Kiến