Khi nói đến quảng cáo, sáng tạo không chỉ là hữu ích mà là rất quan trọng. In, điện tử hoặc trực tuyến – bất kể định dạng, quảng cáo cần có được ấn tượng đầu tiên chính nó.

Nếu quảng cáo không bắt mắt của người xem và không có được ấn tượng đầu tiên, nó được coi như là một dự án thất bại. Dưới đây  là bộ sưu tập 30 thiết kế quảng cáo bia sáng tạo và hài hước.

{gallery}bia{/gallery}

Nguồn: speckyboy

Không ghi tác giả


Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Ý Kiến