Học theo bao bì kiểu dáng mới của Heineken

Học theo bao bì kiểu dáng mới của Heineken

Nhìn bề ngoài, thiết kế chai mới của Heineken tưởng như chỉ là những thay đổi nhỏ, nhưng chứa đựng trong đó là tất cả tinh hoa và sự đam mê của cả một nhãn hàng lừng danh thế giới.

Heineken 2 brandsvietnam copy

1e20d374-9264-4786-af90-d159044164c8 heinekin

K2 bottle 1

K2 bottle 4

brands-vietnam-bottle-full