Bởi vì an toàn là ưu tiên hàng đầu nên nón bảo hiểm là vật bất ly thân của mọi người tham gia giao thông bằng xe hai bánh. Nhưng có một số người cho rằng nón bảo hiểm cồng kềnh và không đẹp về mặt thẩm mỹ. Bộ Print Ad độc đáo của Agency la comunidad sẽ cho bạn thấy nón bảo hiểm từ một góc nhìn mới.