giantfightTrong các cuộc chiến tại các thị trường mới nổi, các tập đoàn đa quốc gia không phải lúc nào cũng nắm giữ tất cả lợi thế cạnh tranh. Bài viết bới Niraj Dawar và Tony Frost (Tiếng Anh).

icon Competing With Giants: Survival Strategy For Local Companies In Emerging Markets (287.61 kB)

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS