Bạn đã biết điểm giống nhau và khác nhau của SEO và PPC (pay-per-click) chưa?

Infographic này sẽ cho các bạn một cái nhìn tổng thể về 2 thể loại marketing trên các công cụ tìm kiếm, cả về ưu điểm cũng như nhược điểm của từng loại.

xSEO-vs-PPC

Theo litado.com

Không ghi tác giả