Bạn đã sẵn sàng để chay một chương trình digital marketing hay social marketing với hiệu suất cao? Vậy các yếu tố nào là cần thiết?


- Nội dung tiếp thị?
- Tối ưu hóa nội dung?
- Chiến lược truyền thông xã hội?
Tất cả đều ổn. Nhưng chưa đủ. Vậy còn thiếu điều gì?

Đó là lắng nghe khách hàng qua social listening – nơi mọi người bàn tán về các giải pháp thị trường trực tuyển của bạn.

social-listening

Hầu hết các nhà tiếp thị sẽ xem xét mọi tác động về chất lượng của việc tối ưu hóa hoặc lắng nghe khách hàng, nhưng một khía cạnh ít được biết đến là làm thế nào có thể tận dụng chúng để điều khiển sức khỏe thương hiệu.
Tại SAP, chúng tôi tạo ra một chương trình lắng nghe truyền thông xã hội (social media listening) trong 5 bước, tạo ảo một mối quan hệ đối tác giữa các nhóm. Dưới đây là 5 bước để xây dựng một chương trình social media listening có hiệu suất cao:
1. Thiết lập sự chặt chẽ
Xác định các câu hỏi của doanh nghiệp mà bạn muốn trả lời. Xây dựng một nền tảng đáng tin cậy và mạnh mẽ dựa trên việc lựa chọn chặt chẽ các từ khóa, chủ đề, đối thủ cạnh tranh. Quyết định số liệu nào quan trọng cho báo cáo của bạn. Chú ý những số liệu với các chỉ số giám sát thị trường, như phương tiện truyền thông truyền thống chia sẻ giọng nói, xem xét quyết định mua,..
2. Khởi động bằng 1 đường cơ bản.
Khởi động với một phân tích cơ bản: những thách thức và cơ hội phải đối mặt khi kinh doanh.

Một khi đường cơ bản được thành lập, listening report tiếp theo sẽ hiển thị những thay đổi nhỏ (điều kiện ưu tiên mới, tác động của sự kiện,...)
3. Đặt mục tiêu và giữ  trách nhiệm
Đặt ra 3 đến 5 mục tiêu cần phải đạt được. Ví dụ: phát triển chương trình hợp tác với các đối tác.
Thiết lập một chế độ hoạt động (run mode) cho đội. Theo đó, người điều phối cập nhật dữ liệu cho đội trong bảng điều khiển tự động. Trách nhiệm chủ chốt nằm ở người trưởng nhóm. Điều quan trọng là các số liệu phát sinh từ social listening phải được liên kết đến một quá trình kinh doanh tổng thể để xem xét kết quả thực hiện.
4. Huấn luyện đội
Đào tạo đội của bạn trên cấu trúc cơ bản của listening post. Hướng dẫn cho đội ứng dụng dữ liệu thực tế, giúp họ nắm rõ vai trò của listening trong bộ công cụ báo cáo tổng thể. Đừng để việc đào tạo không có định hướng rõ ràng, như vậy sẽ gây ra hậu quả là các đội sẽ phân tích dữ liệu không hiệu quả.
5. Công bố kết quả
Thiết lập kết quả social listening như là thước đo hoạt động quan trọng, bắt đầu với CMO của bạn và mở rộng ra trong độ đội ngũ tiếp thị. Khi chia sẻ thông tin ra cho khách hàng, nên tùy chỉnh thông tin trong định dạng PDF.
Một chương trình social listening với hiệu suất cao có thể là một thành công lớn, nhưng nó chỉ là một phần trong cuộc hành trình tìm hiểu người tiêu dùng.

Hằng Lê - marketingchienluoc.com

Lược dịch từ adage.com