Khi bạn tiếp thị trên Internet, thật khó để triển khai các hoạt động một cách suôn sẻ nếu không được trang bị các công cụ marketing hỗ trợ đắc lực, kiểm tra và đánh giá hiệu quả những gì bạn đang làm.

12 công cụ marketing dưới đây sẽ cung cấp cho bạn cơ sở vững chắc để tự tin thực hiện các kế hoạch Marketing mà bạn dự định:

4o1

Theo web9.vn

Không ghi tác giả