Ai cũng biết người làm marketing trong doanh nghiệp sẽ được gọi là marketer, vậy họ giữ nhiệm vụ gì trong doanh nghiệp? 3

WhoMarketer

3 nhiệm vụ chính mà 1 marketer thực sự phải đảm đương đó là:

1. Tạo sự khác biệt

2. Đưa ra lời hứa và thực hiện lời hứa

3. Tạo nhu cầu, tạo khoảng trống thị trường

Những nhiệm vụ trên có thể sẽ làm mọi người ngạc nhiên, vì sao không thấy: làm thương hiệu, làm quảng cáo, quảng bá, tổ chức event,... đâu hết vậy? Thực sự, những họat động ấy đúng là do những marketer thực hiện hay thuê agency bên ngoài nhưng sâu bên trong, để những họat động ấy thực sự hiệu quả đòi hỏi sự thấu hiểu khách hàng và thị trường rất cao. Khi đã đạt được điều đó, thì những họat động hỗ trợ như Advertising, Pr, Event,... theo sau mới có khả năng thành công và tạo nên hình ảnh đẹp trong người tiêu dùng về sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Dĩ nhiên, không phải trong giai đọan nào 1 marketer cũng phải là hòan thành hết cả 3 nhiệm vụ trên. Marketing là 1 bộ phận trong doanh nghiệp, mọi họat động của nó đều phải hướng theo chiến lược dài hạn mà công ty đã vạch ra do đó marketer phải nỗ lực hết mình để bản thân mình hòa cùng nhịp với con đường đi đó.

Ngoài ra, việc truyền đạt thông điệp với các phòng ban, con người trong công ty cũng là 1 yếu tố quan trọng vấn đề thú vị này.

Trở thành 1 marketer đúng nghĩa thật không dễ chút nào bạn nhỉ? Ráng lên nhé những marketer tương lai!!

Theo TYM

Không ghi tác giả