Không thể phủ nhận tầm quan trọng và hiệu quả rất tuyệt vời của Social Media khi các doanh nghiệp muốn gia tăng sự nhận biết thương hiệu và tương tác với những công chúng mục tiêu.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng cần phải cân nhắc những việc NÊN hay KHÔNG NÊN làm khi quyết định sử dụng hình thức Marketing online này !

social

Theo MixDigital

Không ghi tác giả