Hào hứng khởi nghiệp rồi bỏ cuộc cách nhau một biên giới rất mong manh, thậm chí rất gần nhau về mặt thời gian. Bỏ cuộc là kết quả từ nhiều triệu chứng tâm lý khác nhau. Số phận của những người thất bại phụ thuộc vào tính cách của từng người.

Khi gặp thử thách và muốn bỏ cuộc, hãy kiểm tra kỹ bạn bị những triệu chứng tâm lý nào trong infographic sau:

vì sao người ta bỏ cuộc

Vân Anh

Theo NQVN


Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Ý Kiến