Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Để khởi nghiệp thành công, bạn phải thực sự tập trung. Bài Infographic này sẽ giúp loại bỏ mọi thứ không giúp ích gì cho quá trình khởi nghiệp của bạn.

 

Ngừng kiểm tra email, trả lời điện thoại mỗi ngày một lần, ngừng "nghiên cứu" để bắt tay vào hành động là những việc bạn nên làm nếu muốn khởi nghiệp thành công. Những thông tin không giúp cho việc khởi nghiệp của bạn đều vô giá trị.

khoinghiep

Theo fundersandfounders