Đỗ Hòa. Tóm tắt khuôn mẫu nội dung huấn luyện kỹ năng bán hàng (sales training framework) do Đỗ Hòa xây dựng và sử dụng làm tài liệu huấn luyện sales team ngành Bitumen (distribution sales) khu vực thị trường ĐNÁ  thuộc tập đoàn Royal Dutch Shell. (đăng nhập để tải file pdf nầy).

kynangKhi bạn giới thiệu sản phẩm trực tiếp đến với khách hàng, bạn có cơ hội thể hiện cho khách hàng tiềm năng một số khả năng cùng một lúc. Vẻ bề ngoài, sự chọn lựa từ ngữ, cách xử sự và lòng nhiệt tình đều đóng vai trò quan trọng trong việc được đánh giá liệu bạn có mạnh mẽ và có sức thuyết phục hay còn yếu và không có hiệu quả.