Được 55% chủ shop trực tuyến tham gia khảo sát đánh giá tốt, website xếp trên Facebook (51%) và các sàn thương mại điện tử (29%).

web sale


Kỳ Duyên

Nguồn: Bizweb.vn