Bạn có biết 90% khách hàng đánh giá sản phẩm chỉ dựa vào màu sắc?

Bạn có biết 90% khách hàng đánh giá sản phẩm chỉ dựa vào màu sắc?

Vậy dùng màu sắc thế nào cho hợp lý?

colors

Thụy Dương

Theo Trí Thức Trẻ