Những diễn biến trên thị trường bán lẻ VN năm 2015

Những diễn biến trên thị trường bán lẻ VN năm 2015

Theo Nielsen, năm 2015 thị trường bán lẻ có nhiều thách thức, niềm tin người tiêu dùng và nhà bán lẻ không vững vàng. Tuy nhiên, cơ hội vẫn còn đó.

banle20015

Bảo Ngọc
Theo Bizlive