Dịch vụ khách hàng là quan trọng trong doanh nghiệp. Nhưng đâu là những yếu tố tạo nên một dịch vụ khách hàng hoàn hảo, đặc biệt với doanh nghiệp vừa và nhỏ? Infographic sau sẽ giúp bạn có được định hướng rõ hơn.

dịch vụ khách hàng

Theo Impact
Không ghi tác giả