Youtube lưu trữ số lượng video nhiều nhất trên thế giới và cho phép mọi người người thể hiện bản thân họ thông qua các đoạn video, trong một số trường hợp, họ có thể trở nên nổi tiếng qua một đêm. Tính đến thời điểm này, đã có đến 1 tỉ người sữ dụng đến kênh YouTube, con số đó đã vượt qua các kênh truyền hình khác.

Sau đây “Kinh Doanh Trên Youtube”. Infographic sẽ minh họa sự phát triển và phổ biến của nó, kèm theo các số liệu thống kê của kênh youtube hiện nay.

youtube

Theo EQVN
Không ghi tác giả


Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Ý Kiến