Nghiên cứu sinh học về mua hàng: các cửa hàng như Apple và Victoria’s Secret dùng mùi, âm thanh và màu để làm ta tiêu tiền nhiều hơn như thế nào. Kỳ 1: Màu sắc.

chiêu bán hàng

Nguyễn Lê Phương (tổng hợp)/Theo TGTT