Kế Hoạch Marketing

Sử dụng cho các sản phẩm thuộc nhóm Hàng Tiêu Dùng.

Sử dụng:

  • Nhập dữ liệu của bạn vào tất cả các ô.
  • Các ô có dấu (!) mà xanh là ô bắt buộc phải nhập dữ liệu.
  • Đặt trỏ ở dấu sao (*) để xem hướng dẫn.
  • Nội dung bảng kế hoạch marketing của bạn sẽ được gởi về địa chỉ email mà bạn cung cấp.
Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa đối với doanh nghiệp.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com