Hướng dẫn từng bước thực hiện đăng ký thành viên trang web Marketing Chiến Lược.

memberĐể đăng ký thành viên trang web Marketing Chiến Lược, bạn cần có một địa chỉ email.

Thực hiện đăng ký thành viên theo các bước sau:

  • Menu đăng nằm tại menu cuối trang của bất kỳ trang nào.
  • Hãy nhắp vào mục "Tạo tài khoản" để đăng ký.
  • Thực hiện các bước theo hướng dẫn để đăng ký thành viên.
  • Truy cập vào hộp thư email của mình để xác nhận việc đăng ký của bạn.

Sau khi đã đăng ký và xác nhận đăng ký thành viên thành công, bạn có thể đăng nhập vào Marketing Chiến Lược với username và password mà bạn đã dùng để đăng ký. (NHỚ XÓA CACHE TRÌNH DUYỆT SAU KHI ĐĂNG KÝ VÀ KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN XONG).

Hoặc bạn có thể nhắp chuột vào đây để di chuyển đến trang đăng ký.

Nếu gặp khó khăn hãy liên lạc với Admin để được hỗ trợ.