Hướng dẫn chung đối với việc xem và download tài liệu trên trang Marketing Chiến Lược.

Đối với các tài liệu miễn phí

Chức năng của trang web cho phép các bạn có thể xem nội dung hầu hết các định dạng của tập tin (file) tài liệu ngay tại trên trang web, hoặc tải về và xem trên máy.

Để sử dụng tính năng nầy quí vị cần đăng nhập (login).

Người chưa login chỉ có thể duyệt qua một số thông tin liên quan đến tài liệu, nhưng muốn xem hoặc download về thì phải đăng nhập.


Đối với các tài liệu có trả phí

Hướng dẫn thanh toán:

1. Đăng ký thành viên và kích hoạt tài khoản thành công tại marketingchienluoc.com

2. Chuyển số tiền tương ứng với phí download của từng file vào tài khoản của Marketing Chiến Lược. Nội dung ghi tên file, username (mà bạn đã dùng để đăng ký thành công tại trang web) và số điện thoại di động (để xác nhận).

Đơn vị thụ hưởng: Công Ty TNHH MTV Tinh Hoa Quản Trị.
Tài khoản: 715 934 79
Ngân hàng: Ngân Hàng Thương Mại Á Châu (ACB) - Chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi, TP. Hồ Chí Minh

3. Chờ xác nhận bằng ĐTDĐ

4. Đăng nhập vào marketingchienluoc.com để tải file về (như khi tải file miễn phí).

Hãy liên lạc với admin nếu có thắc mắc liên quan đến nội dung nầy.