Nếu trình duyệt của bạn không hiển thị module Facebook (lỗi kết nối) thì việc cài đặt thông số kết nối qua IP Google đôi khi có thể giúp giải quyết vấn đề.

Để cài đặt IP Google, bạn làm theo các bước sau:

  1. Vào Control Panel>Network and Internet>network Connections
  2. Nhắp đúp vào Local Area Connection, cửa sổ Local Area Connection Properties hiện ra.
  3. Trên tab Networking, nhắp vào Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
  4. Nhấn vào nút Property ngay bên dưới, cửa sổ Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties hiện ra.
  5. Trên tab General, nhấn chọn dòng "Use the following DNS server address:"
  6. Dòng "Prefered DNS server", nhập: 8.8.8.8
  7. Dòng "Alternate DNS server", nhập: 8.8.4.4
  8. Nhấn OK để kết thúc việc cài đặt IP Google.