Với mục tiêu xây dựng Marketing Chiến Lược thành một Cộng đồng Marketing Mở trong đó mọi người đều có cơ hội thể hiện tiếng nói, quan điểm của mình làm cho nội dung chuyên môn của trang web phong phú, Marketing Chiến Lược hoan nghênh sự đóng góp bài vở từ các bạn.