HBR: The Chief Strategy Officer

By 12 Downloads

Dù cho chiến lược của chúng ta có hay đến đâu đi chăng nữa nếu không được thực hiện thì cũng trở thành vô nghĩa. Nhưng hiện trạng tại nhiều công ty cho thấy họ thiếu người chịu trách nhiệm thực thi nhiệm vụ này, trong khi các vị trí lãnh đạo khác lại quá bận rộn với công việc của họ.


Một vài công ty như AIG, Kimberly-Clark, Motorola và Yahoo! đã tìm ra biện pháp khắc phục bằng cách thuê một giám đốc chiến lược - Chief Strategy Officer (CSO). CSO đảm bảo cho chiến lược của doanh nghiệp được thực thi, họ có trách nhiệm phổ biến kế hoạch đến toàn thể tổ chức và giúp cho các nhân viên làm việc hiệu quả theo mục tiêu đề ra. Vậy như thế nào là một CSO lý tưởng? Hãy tìm hiểu lý do tại sao công ty bạn lại cần họ và những yếu tố nào giúp bạn tìm được một CSO phù hợp.

Dù cho chiến lược của chúng ta có hay đến đâu đi chăng nữa nếu không được thực hiện thì cũng trở thành vô nghĩa. Nhưng hiện trạng tại nhiều công ty cho thấy họ thiếu người chịu trách nhiệm thực thi nhiệm vụ này, trong khi các vị trí lãnh đạo khác lại quá bận rộn với công việc của họ.


Một vài công ty như AIG, Kimberly-Clark, Motorola và Yahoo! đã tìm ra biện pháp khắc phục bằng cách thuê một giám đốc chiến lược - Chief Strategy Officer (CSO). CSO đảm bảo cho chiến lược của doanh nghiệp được thực thi, họ có trách nhiệm phổ biến kế hoạch đến toàn thể tổ chức và giúp cho các nhân viên làm việc hiệu quả theo mục tiêu đề ra. Vậy như thế nào là một CSO lý tưởng? Hãy tìm hiểu lý do tại sao công ty bạn lại cần họ và những yếu tố nào giúp bạn tìm được một CSO phù hợp.

File Name: HBR_Chief_Strategy_Officer.pdf
File Size: 209 KB
File Type: application/pdf
Hits: 714 Hits
Download: 12 times
Created Date: 09-10-2015
Last Updated Date: 09-10-2015