Product Concept Form

By 36 Downloads

Product concept là kết quả có được sau khi trải qua rất nhiều quy trình từ nghiên cứu, thẩm định phức tạp và không phải là công việc dành cho những "tay mơ".


Tuy nhiên làm thế nào để từ rất nhiều thông tin có được chắt lọc lại thành một bản concept statement đơn giản, dễ hiểu thậm chí được viết bằng ngôn ngữ của người tiêu dùng mà vẫn đảm bảo đầy đủ thông tin là thách thức thật sự.

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý đọc giả công cụ hỗ trợ "Concept Statement", gồm hai phần chính "Core components" và "Optional components" với những câu hỏi và chỉ dẫn cụ thể giúp bạn có được một Product concept tiêu chuẩn.

Theo Brands Vietnam

Product concept là kết quả có được sau khi trải qua rất nhiều quy trình từ nghiên cứu, thẩm định phức tạp và không phải là công việc dành cho những "tay mơ".


Tuy nhiên làm thế nào để từ rất nhiều thông tin có được chắt lọc lại thành một bản concept statement đơn giản, dễ hiểu thậm chí được viết bằng ngôn ngữ của người tiêu dùng mà vẫn đảm bảo đầy đủ thông tin là thách thức thật sự.

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý đọc giả công cụ hỗ trợ "Concept Statement", gồm hai phần chính "Core components" và "Optional components" với những câu hỏi và chỉ dẫn cụ thể giúp bạn có được một Product concept tiêu chuẩn.

Theo Brands Vietnam

File Name: Form_Product_Concept_Statement.doc
File Size: 21 KB
File Type: application/msword
Hits: 941 Hits
Download: 36 times
Created Date: 06-08-2015
Last Updated Date: 06-08-2015