Cách viết Product Concept trong Brand Innovation

By 128 Downloads

Cho dù các Brand Manager đang làm cho nhãn hàng nào, thuộc ngành hàng xe hơi, điện tử hay hàng tiêu dùng... Ứng dụng mô hình marketing 4P hay 6P, thì chữ P đầu tiên gần như luôn là Product - Sản phẩm. Sẽ có rất nhiều tình huống dẫn đến việc ra đời một sản phẩm mới. Chẳng hạn, sản phẩm đang ở trong giai đoạn suy thoải hoặc ta cần một sản phẩm mới để cạnh tranh với các đối thủ...

Viết ra một concept cho sản phẩm mới là điều không hề đơn giản, dưới ngôn ngữ marketing, sản phẩm mới giải quyết được nhu cầu nào của người tiêu dùng, lợi ích của sản phẩm, lý do để người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, những chi tiết cụ thể của sản phẩm và cuối cùng và một cái tên thật hấp dẫn.

Những yếu tố này đôi khi khiến cho marketeers sa đà vào chuyên môn R&D. Với tài liệu chứa đựng những định hướng, yêu cầu và các yếu tố kiểm tra mức độ hoàn thiện dưới đây, sẽ hỗ trợ phần nào cho marketeers trong quá trình tạo nên một Product Concept tốt.

Theo Brand VN

Cho dù các Brand Manager đang làm cho nhãn hàng nào, thuộc ngành hàng xe hơi, điện tử hay hàng tiêu dùng... Ứng dụng mô hình marketing 4P hay 6P, thì chữ P đầu tiên gần như luôn là Product - Sản phẩm. Sẽ có rất nhiều tình huống dẫn đến việc ra đời một sản phẩm mới. Chẳng hạn, sản phẩm đang ở trong giai đoạn suy thoải hoặc ta cần một sản phẩm mới để cạnh tranh với các đối thủ...

Viết ra một concept cho sản phẩm mới là điều không hề đơn giản, dưới ngôn ngữ marketing, sản phẩm mới giải quyết được nhu cầu nào của người tiêu dùng, lợi ích của sản phẩm, lý do để người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, những chi tiết cụ thể của sản phẩm và cuối cùng và một cái tên thật hấp dẫn.

Những yếu tố này đôi khi khiến cho marketeers sa đà vào chuyên môn R&D. Với tài liệu chứa đựng những định hướng, yêu cầu và các yếu tố kiểm tra mức độ hoàn thiện dưới đây, sẽ hỗ trợ phần nào cho marketeers trong quá trình tạo nên một Product Concept tốt.

Theo Brand VN

File Name: Writing_Concepts.ppt
File Size: 3.56 MB
File Type: application/vnd.ms-powerpoint
Hits: 2231 Hits
Download: 128 times
Created Date: 22-07-2015
Last Updated Date: 22-07-2015