Mercedes-Benz: The uncrashable Toy Cars

Mercedes-Benz: The uncrashable Toy Cars

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn tặng cho chúng những chiếc ô tô đồ chơi không thể đâm vào nhau? Clip dưới đây của thương hiệu Mercedes Benz là câu trả lời. Trẻ em cực ghét loại đồ chơi không thể đập vỡ này. Nhưng phụ huynh thì hẳn là rất thích. Và người lái ô tô cũng vậy. Chẳng có lái xe nào lại thích đâm nhau cả. Một chiêu quảng cáo đầy thông minh cho hệ thống chống va chạm của Mercedes Benz.

Mercedes-Benz: The uncrashable Toy Cars
Watch the video

Mercedes-Benz: The uncrashable Toy Cars

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn tặng cho chúng những chiếc ô tô đồ chơi không thể đâm vào nhau? Clip dưới đây của thương hiệu Mercedes Benz là câu trả lời. Trẻ em cực ghét loại đồ chơi không thể đập vỡ này. Nhưng phụ huynh thì hẳn là rất thích. Và người lái ô tô cũng vậy. Chẳng có lái xe nào lại thích đâm nhau cả. Một chiêu quảng cáo đầy thông minh cho hệ thống chống va chạm của Mercedes Benz.