Google app: "Câu hỏi sẽ dẫn bạn đến đâu?"

Google app: "Câu hỏi sẽ dẫn bạn đến đâu?" Google app:
Watch the video

Google app: "Câu hỏi sẽ dẫn bạn đến đâu?"

Hỏi thương hiệu Google app để có câu trả lời, tìm các địa điểm xung quanh và hòan thành điều mình muốn. Cùng xem quảng cáo mà Google dành riêng cho người xem Vietnam