• Procter & Gamble

    "Marketing là môn học liên quan đến giải quyết các vấn đề của khách hàng bằng sản phẩm và dịch vụ và qua đó tạo ra lợi nhuận"

Google app: "Câu hỏi sẽ dẫn bạn đến đâu?"

Google app: "Câu hỏi sẽ dẫn bạn đến đâu?" Google app:
Watch the video

Google app: "Câu hỏi sẽ dẫn bạn đến đâu?"

Hỏi thương hiệu Google app để có câu trả lời, tìm các địa điểm xung quanh và hòan thành điều mình muốn. Cùng xem quảng cáo mà Google dành riêng cho người xem Vietnam

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến