• Nguyên tắc vàng:

    "Yếu tố hiệu nghiệm trong marketing cũng hiệu nghiệm trong quân đội: yếu tố bất ngờ."

Airbnb - A Different Paris

Airbnb - A Different Paris Airbnb - A Different Paris
Watch the video

Thương hiệu Airbnb vừa ra lò một quảng cáo sẽ khiến bạn có cái nhìn mới sống động về Paris

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến