• Peter Drucker

    "Doanh nghiệp có hai chức năng, và chỉ có hai mà thôi: marketing và sáng tạo. Marketing và sáng tạo làm ra kết quả. Những thứ khác chỉ là chi phí."

Quảng cáo Camera cảm động của Thái Lan

Quảng cáo Camera cảm động của Thái Lan Quảng cáo Camera cảm động của Thái Lan
Watch the video

Quảng cáo Camera cảm động của Thái Lan

Ở đời, người ta thường nhìn bề nổi mà ít ai tìm hiểu những việc sâu xa, lúc nào cũng nhìn vẻ bề ngoài rồi khẳng định nhân cách bên trong... Nhưng biết đâu sau lớp áo dơ bẩn là một trái tim thương yêu! Một thông điệp lớn lao gởi trao qua một video cảm động!

Cuộc đời này vốn là không thể đánh giá một người chỉ qua vẻ bề ngoài. Có thể bạn sẽ đánh mất một người đã từng đối xử rất tốt và mang ơn với mình, chỉ vì quá tập trung vào những điều xù xí, xấu xí trước mắt, chứ chẳng hề bận tâm xem họ đã làm những gì cho mình..

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến