• Montesquieu 1722-1755

    "Lý do khiến người La Mã Cổ đại lát được những con đường vĩ đại là vì chân họ mang những thứ giầy dép không được êm ái lắm"

Unilever - Farewell To The Forest

Unilever - Farewell To The Forest Unilever - Farewell To The Forest
Watch the video

Unilever - Farewell To The Forest

Thương hiệu Unilever tung ra quảng cáo về bảo vệ môi trường, gửi thông điệp đến người tiêu dùng: sử dụng sản phẩm của họ- những sản phẩm làm từ thiên nhiên nhưng không gây tổn hại đến môi trường.

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến