Unilever - Farewell To The Forest

Unilever - Farewell To The Forest Unilever - Farewell To The Forest
Watch the video

Unilever - Farewell To The Forest

Thương hiệu Unilever tung ra quảng cáo về bảo vệ môi trường, gửi thông điệp đến người tiêu dùng: sử dụng sản phẩm của họ- những sản phẩm làm từ thiên nhiên nhưng không gây tổn hại đến môi trường.